Tore Lindmo, norsk fysiker. Sivilingeniør ved NTH 1972, dr.philos. ved Universitetet i Oslo 1982, forsker ved Det norske Radiumhospital 1973–82, professor i fysikk ved NTH (nå NTNU) fra 1989. Har gitt viktige bidrag innen biofysikken. Ledet et større samarbeidsprosjekt 1989–94 mellom NTH og Radiumhospitalet angående utvikling av en metode basert på bruk av monodisperse kuler, ugelstadkuler, for å gjenkjenne og binde biologiske stoffer.