Tore Bøgh, norsk diplomat. I Utenriksdepartementet fra 1950, byråsjef 1963, ekspedisjonssjef 1976. Ambassadør i Beograd 1980–88, i Lisboa 1988–92.