Tord Torgeirson Kvaalsøyen, født i Nord-Fron, norsk husmann. Alt som 19-åring gjorde han seg til talsmann for husmennene i Fron da han overleverte stattholderen Christian Frederik en adresse med krav om at husmannsplassene i allmenningen måtte bli selveiende. Hele sitt liv kjempet han for husmennenes sak, og var omkring 1850 med i Thrane-bevegelsen.