Torbjørn Hansen, norsk politiker (H), siviløkonom. Finansanalytiker, fra 2000 rådgiver hos Arthur Andersen & Co. Leder i Bergen Høyre fra 2002. Vararepresentant til Stortinget 1997–2001, stortingsrepresentant for Hordaland 2001-09.