Toralf, mannsnavn, av norrønt Þórálfr, sammensatt av gudenavnet Tor og alfr, 'alv, underjordisk'. Navnedag 29. april.