Tor Rødseth, født i Harstad, norsk sosialøkonom. Cand.oecon. 1952, dosent i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1962–74, professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Bergen 1974–93. Rødseth var formann i forskergruppen for Levekårsundersøkelsen 1972–76, og utgav bl.a. flere utredninger om inntektsforhold og arbeidsmarked.