Tor Harald Hedberg, svensk forfatter, kunst-, litteratur- og teaterkritiker, sønn av F. Th. Hedberg. 1910–22 sjef for Dramatiska teatern, 1922 medlem av Svenska Akademien. Han skrev dikt og romaner, men sin største innsats gjorde han innen den dramatiske sjangeren. Gav ut en rekke nasjonale komedier, som Karlavagnen (1910), Nationalmonumentet (1923), et tankedrama om ensomhet, Hedbergs yndlingsmotiv; Gerhard Grim (1897), det politiske Johan Ulfstjerna (1907) og mange symbol- og idédramaer, f.eks. Perseus och vidundret (1917) og Teseus, konungen (1921). I Rembrandts son (1927) tok han for siste gang opp et annet favorittema, konflikten far–sønn. Hedberg ble i meget tro mot 1880-årenes radikale ideer, noe som fremgår av pamfletten Glädje! (1889), et angrep på Heidenstams nye litterære program med sin sosiale ansvarsløshet. Hans Skrifter ble utgitt i 1931 (14 bd.). Som kritiker gjorde han en betydningsfull innsats innen kunst og litteratur.