Topas, sovjetisk/russisk nukleær strømforsyningskilde for bruk i rommet.