Tony Garnier, fransk arkitekt. Med sitt prosjekt for en industriell by (Cité Industrielle, 1901–04) foregrep han de byplanideer som ble rådende i Europa etter dannelsen av CIAM i 1928: sonedeling av ulike funksjoner, atskillelse av kjørende og gående trafikk, og med innpassing av idrettsanlegg og et kommunesenter, alt i et ytterst moderne formspråk basert på anvendelse av armert betong som byggemateriale. Selv om planen aldri ble realisert, fikk den innflytelse i kraft av den detaljerte gjennomtenkingen av alle sider ved moderne arkitektur og byplanlegging.