Tonstad, tettsted og administrasjonssenter i Sirdal kommune i Vest-Agder, ved nordenden av Sirdalsvatnet. Tonstad kraftverk (960 MW), landets største vannkraftverk etter midlere årsproduksjon, ligger sprengt inn i fjellet. Småindustri, blant annet sagbruk. Bakeri. Tonstad skisenter 10 km vest for tettstedet.