Tonning, tettsted og administrasjonssenter i Stryn kommune, Sogn og Fjordane.