Tone Sverdrup, norsk siviløkonom og jurist; juridisk embetseksamen 1977, dr. juris 1997. Professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 2000. Har i perioder vært konstituert høyesterettsdommer.