Tone Kvernbekk, norsk pedagog. Dr.polit. 1995. Førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, fra 2002. Arbeider med vitenskapsteori anvendt på ulike problemer i pedagogisk teoridannelse og i narrativ teori. Hun fikk HM Kongens gullmedalje for doktorgradsavhandlingen In Search of the Nature of Educational Theories. Har utgitt Pedagogikk og lærerprofesjonalitet (red., 2001) og Pedagogisk teoridannelse. Insidere, teoriformer og praksis (2005).