Tone, kvinnenavn, norrønt Þorný, dannet av gudenavnet Tor og adjektivet 'ny'. Formen Tone kom i bruk på 1400-tallet. Navnedag 2. november.