Tettsted i Hobøl kommune, Østfold, ved stasjonen av samme navn på Østfoldbanens østre linje, 38 km fra Oslo. Boligområde.