Tommaso Giordani, italiensk komponist. Skrev en rekke operaer, foruten kammermusikk, kantater og sanger. Typisk representant for den galante stil.