Tomaso Traëtta, italiensk komponist. Arbeidet før Gluck med reformering av operaen, bl.a. med Ifigenia in Tauride (1758, omarb. 1763), Sofonisba (1762) og Antigona (1772). Skrev også kirkemusikk og bl.a. et divertimento for fire orkestre (Le quattro stagioni, 1770).