Tomaso Giovanni Albinoni, italiensk komponist. Skrev blant annet ca. 50 operaer, foruten kirkemusikk, orkester- og kammermusikk. I musikkhistorien er han kjent for å ha bidratt til solokonsertens utvikling. Hans Adagio er et fritt arrangement av Remo Giazotto over en bass-stemme av Albinoni.