Tomasaktene, eller Den hellige apostel Tomas' gjerninger hører til de apokryfe apostelaktene og er opprinnelig skrevet på syrisk på 300-tallet. Aktene forteller om Tomas Didymos' underfulle gjerninger i India. Skriftet har gnostiske innslag.