Tom Thoresen, norsk politiker (A), cand.philol.; lektor i Fredrikstad fra 1976. Medlem av Fredrikstad kommunestyre 1971–87. Stortingsrepresentant for Østfold 1977–2001. Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder 1990–96 og 1997–2001, leder 1996–97. 2002 direktør i Statens medieforvaltning; fra 2003 direktør i det nyopprettede Medietilsynet.