Tomás Antônio Gonzaga, en av Brasils mest betydningsfulle ny-klassisistiske lyrikere mot overgangen til romantikken. Kjærlighetsdiktene hans nådde en voldsom popularitet i hjemlandet, spesielt hovedverket Marília de Dirceu, som har sterke selvbiografiske trekk. Sammen med en del andre forfattere i delstaten Minas Gerais ble han mot slutten av 1780-årene beskyldt for å arbeide for å løsrive Brasil fra Portugal. For dette fikk han 1792 en livsvarig forvisningsdom, som ble omgjort til ti års forvisning til Moçambique hvor han døde, antakelig 1810. Vel 100 år senere ble det sannsynliggjort at Gonzaga også var forfatteren av de sterkt satiriske og samfunnskritiske Cartas Chilenas fra 1792, altså Gonzagas forvisningsår, og også det året da første del av Marília de Dirceu ble trykt i Lisboa, under initialene TAG. De to øvrige delene av dette verket kom i 1799 og 1812.