Tom, mannsnavn, opprinnelig engelsk kortform av Tomas. Navnedag 21. desember.