Tolga er administrasjonssenter i Tolga kommune, Hedmark.