Toledo, provins i Spania, Castilla-La Mancha, sør for Madrid; 15 370 km2 med 612 000 innb. (2006). Hovedstad Toledo. Elven Tajo renner gjennom sentrale deler av provinsen fra øst mot vest; lengst nord hever landet seg som et forland til fjellkjeden Sierra de Gredos, lengst i sør når Montes de Toledo 1447 moh. I lavlandet langs Tajo drives intensivt jordbruk ved hjelp av kunstvanning med dyrking av hvete, sitrusfrukt og sukkerbeter; i høyereliggende områder holdes sauer. Industrien er relativt lite utviklet, og konsentrert til provinshovedstaden.