Tokyobukt-forbindelsen, motorveiforbindelse i Japan, på tvers av Tokyobukta sør for Tokyo. Forbindelsen går mellom byen Kawasaki, som ligger på vestsiden av Tokyobukta og byen Kisarazu på buktas østside; åpnet 1997. Forbindelsen består av en 4,4 km lang bro fra Kisarazu, og en 9,5 km lang undersjøisk tunnel fra Kawasaki. Broen og tunnelen møtes på den 650 m lange kunstige øya Umi-hotaru. Tunnelen er verdens lengste undersjøiske veitunnel, og består av to løp, ett i hver kjøreretning. Den går på det dypeste 60 m under havoverflaten, og over midtpunktet er det anlagt en liten, kunstig øy med ventilasjonskanal ned til tunnelen.