Tohgo Murano, japansk arkitekt, en av de japanske arkitekter som i størst grad har greid å forene vestlig arkitekturtradisjon med Japans kunstneriske arv. Hans arbeider spenner fra de rent funksjonalistiske, f.eks. Sogo butikksenter i Osaka (1936), til en slags neo-tradisjonalisme, som Kabuki-teateret i Osaka (1958).