Tocantins, elv i Brasil, kommer fra midtre Goiás, vest for Brasília, renner nordover, opptar Araguaia og munner i det brede Rio Pará-estuariet, øst for Amazonas-deltaet; ca. 2650 km lang, nedbørsfeltet dekker 813 674 km2. Skipsfarten vanskeliggjøres av mange stryk. Tucuruí, et stort vannkraftverk i Pará, gir elektrisk kraft til gruvedriften i Carajásfjellene.