Tobol, elv i Russland, Sibir. Kommer fra Sør-Ural, renner nordøstover, ut på den vestsibirske slette, og forener seg med Irtysj nær byen Tobolsk, ca. 1600 km lang, nedbørfelt 426 000 km2. Tobol er seilbar fra munningen til Kurgan, 340 km, men er islagt i perioden november–april.