Tobias, mannsnavn, av hebraisk Tōbijā, 'Gud er god'. Navnedag 20. september.