Tobago, øy i Karibia, del av staten Trinidad og Tobago.