Tjele, gods og slott i Danmark, Jylland, Viborg amtskommune, nordøst for Viborg by. Godset er første gang nevnt 1392, og var adelsgods fra 1500-tallet, bl.a. i slektene Skram, Grubbe og Lüttichau (fra 1737); stamhus i denne slekt 1759–1923. Tjele, som på midten av 1800-tallet omfattet mer enn 100 000 daa, har (1998) et totalareal på 27 300 daa, hvorav ca. 10 000 daa dyrket mark og ca. 17 000 daa skog. Tjele er kjent fra flere danske forfatteres verker (H. C. Andersen, S. S. Blicher, J. P. Jacobsen). Hovedbygningen er sammensatt av flere hus fra 1400- og 1500-tallet.