Tjæremile, innretning til fremstilling av tretjære, som også er biprodukt i kullmile. Milebrenning er tørrdestillasjon av trevirke og var vanlig på 1800-tallet.