Titingsvatnet, vann i Brønnøy kommune, Nordland. Reguleringshøyde 344–322 moh. Magasin for Langfjord kraftstasjon (9 MW) ved Langfjorden.