Tisted/Blehr, norsk slekt som føres tilbake til sogneprest til Lårdal Iver Jenssøn Tisted (ca. 1640–1694). Hans sønn skipper Bent Iversen Tisted (1680–1759) ble 1708 eier av gården Kjellestad i Bamble. Han var gift to ganger, sist med Anne Ludvigsdatter Blehr (1693–1747), datter av kapellan i Skien Ludvig Albertssøn Blehr. Deres sønn, trelasthandler og skipsreder Albert Bentsen Blehr (1734–1800), som tok morens slektsnavn, var far til bl.a. skipsreder og trelasthandler i Brevik Peder Smith Blehr (f. 1781). Hans sønnesønn, statsminister Otto Albert Blehr (1847–1927), var gift med kvinnesaksforkjemperen Randi Marie Blehr (1851–1928) og far til NS-politikeren Eyvind Stenersen Blehr (1881–1957).