Tischendorf, tysk teolog og professor i Leipzig fra 1845. Mest kjent for sitt arbeid med en vitenskapelig utgave av den greske tekst til Det nye testamente som tar hensyn til ulike varianter i gamle håndskrifter. Hans oppdagelsesiver førte til funnet av håndskriftet Codex Sinaiticus i det den gang lukkede Katharinaklosteret på Sinai.