Tinnhølen, vann i Eidfjord kommune, Hordaland, i Bjoreias vassdrag, på Hardangervidda; 1213 moh. Ble ved regulering 1942 overført til Numedalslågen, men i forbindelse med Sy-Sima kraftverk (se Sima kraftverk) ført tilbake til Bjoreia (1980). For ikke å endre den naturlige tilstand som hadde utviklet seg ble det oppdemte nivå i Tinnhølen beholdt ved å stenge kanalen østover og bruke demningen på vestsiden som terskel for overløp mot Bjoreia.