Tinkisso, elv og Ramsar-område i Guinea som renner fra Fouta Djallonfjellene og først nordøst og så østover før den munner ut i elven Niger.