Tine Schwab, norsk scenograf, datter av Per Schwab. Læretid i Stockholm og Paris; debuterte 1970 med dekorasjoner til Gerts have av Gunnar Heiberg på Nationaltheatret, hvor hun siden har vært ansatt. Hun fikk sitt kunstneriske gjennombrudd som scenograf med Ibsens Gengangere 1973. Til hennes betydeligste arbeider hører dekorasjoner og utstyr til Kent Anderssons Agnes, Ibsens Lille Eyolf og Lady Strass av Eduardo Manet. Av sentrale oppgaver fra 1990-årene kan nevnes scenografien til Sven Sturla Hungnes' oppsetning av Romeo og Julie og Stein Winges oppsetning av Dødsdansen. Schwab har også gjort oppsetninger for andre teatre og operaer i Norge og i utlandet, bl.a. har hun hatt ansvaret for kostymer og scenografi ved flere oppsetninger ved Den Norske Opera, bl.a. urpremieren til Gisle Kverndokks Den fjerde nattevakt (2005) etter Johan Falkbergets roman.