Timan, et ca. 750 km langt høydedrag i Russland, strekker seg fra det midtre Ural mot nordvest til Tsjeskajabukta og fortsetter på Kaninhalvøya. Timan, som bare få steder når opp over 200 moh., danner vannskillet mellom elvene Petsjora i øst og Mezen og Vytsjegda i vest.