Tiberius Claudius Caesar Britannicus, romersk tronarving, sønn av keiser Claudius og Messalina. 43 hedret av Senatet med tilnavnet Britannicus (likesom faren) til minne om erobringen av Britannia. Stemoren Agrippina tilsidesatte ham til fordel for sin sønn av første ekteskap, Nero; men etter at hun under en trette med sønnen hadde truet med å bruke Britannicus mot ham, ryddet Nero Britannicus av veien ved å la ham forgifte i et gjestebud. Behandlet i en tragedie av Racine.