Thorvald Aarum, født i Skjeberg, norsk sosialøkonom og jurist; dr.philos. 1908 på avhandlingen Arbeidets økonomiske værdi, bidrag til arbeidslønnens teori. Han ble ekspedisjonssjef i Sosialdepartementet 1913 og professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo 1917. Hovedverk: Læren om samfundets økonomi (2 bd., 1924–28). En årrekke redaktør av Statsøkonomisk Tidsskrift.