Thorsbjerg-funnet, mosefunn fra Süderbrarup i Schleswig-Holstein. Utgravd 1859–60 og inneholder våpen, redskaper og draktdeler, alt nedlagt med mellomrom fra 100-tallet f.Kr. til 400-tallet e.Kr. Noen gjenstander har runeinnskrifter. Thorsbjerg-funnet er et typisk offerfunn. Det oppbevares i Landmuseum Schloß Gottorf, Schleswig.