Thorne, norsk slekt fra gården Nesthorne i Øvre Eiker. Haagen Nesthorne (død ca. 1627) var leilending på Nesthorne, og sønnen Claus Haagensen Nesthorne (f. 1600) kjøpte gården 1651. Hans sønnesønns sønn, kjøpmann på Bragernes Christopher Olsen Thorne (1700–93), ble stamfar for den nålevende slekt gjennom sønnene kjøpmann i Son Søren Thorne (1735–1812) og kjøpmann på Strømsø Jens Thorne (1740–79). Sistnevntes sønn, kjøpmann på Bragernes Amund Linnæs Thorne (1772–1827), var far til bl.a. stadshauptmann i Drammen, konsul, stortingsmann Johan Fredrik Thorne (1801–54) og fabrikkeier Christian August Thorne (1810–86), pioner i hermetikkindustrien. J. F. Thorne var far til godseier, skipsreder, stortingspresident, statsråd Johan Henrik Paasche Thorne (1843–1920) og kammerherre Hans Paasche Thorne (1849–97). Sistnevnte var farfars far til maleren Kaja Agnete Thorne (f. 1942).