Thorkild Gravlund, dansk forfatter, bodde på Sjælland, som han skildret i en lang rekke verker. Blant hans folkloristiske arbeider bør nevnes Dansk folkekarakter (1911–19), Dansk bygd (1917–30) og Herredsbogen (1926–30). Blant hans romaner er Sognet (1915–18) den ypperste, men også Stranden rundt (1919–21) og Vætterne (1926–27) er betydelige fortellinger med symbolsk utnyttelse av folketroen.