Thorbjørn Lekve, norsk ingeniør. Overlærer ved Christiania Tekniske Skole 1877, sjef for Arbeidsdepartementets tekniske revisjon 1891. Foretok i slutten av 1880-årene vanskelige befaringer av Bergensbanens trasé. Banens første overingeniør (1894). Bauta over Lekve ble reist på Finse 1908 av Den norske Ingeniør- og Arkitektforening.