Thor Volla, norsk idrettsadministrator; utdannet offiser (oberstløytnant). Direktør for Norges idrettshøgskole 1967–99.