Thor Inge Kristiansen, født i Stavanger, norsk skuespiller. Debuterte 1948 på Rogaland Teater, ansatt der til 1963 og fra 1977, Riksteatret 1963–69, Trøndelag Teater 1969–70, Den Nationale Scene 1970–77. Spilte i et stort repertoar, hos Ibsen bl.a. Engstrand, Aslaksen og Brack; Polonius i Hamlet, Carolus Magnus i Garborgs Læraren, Mats i Kjærlighet uten strømper, en frodig Doolittle i My Fair Lady, Beslay i Nederlaget av Nordahl Grieg, Aigisthos i Sartres Fluene. Vakte stor oppmerksomhet med Peter Skredder i Ordet av Kaj Munk. Iscenesatte i Stavanger det lokalpatriotiske Maktå på Straen av Leiv Isaksen, og spilte selv Børe i forestillingen.