Thor Breien, født i Jevnaker, norsk offiser og politiker, kaptein 1837, tok avskjed 1854 for å drive sine skog- og jordeiendommer i Norderhov. Breien var en ivrig talsmann for opprettelse av en kjøpstad på Hønefoss, for bedring av skolevesenet og av husmennenes kår. Stortingsrepresentant for Buskerud 1842 og 1845, en av de fremste av opposisjonsmennene, var bl.a. en av forslagsstillerne til en grunnlovsforandring som kunne gi jøder adgang til riket.