Thomas Telford, britisk (skotsk) bygningsingeniør, bygde bl.a. Caledonian Canal og en 170 m lang hengebro over Menai Strait i Wales. Telford ble kjent som veibygger først og fremst pga. den veikonstruksjonen han fant opp.