Thomas Nordahl, pedagog, dr.polit., professor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark og professor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.